ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐกฤตา บุญศรีวงษ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บัญชีสินเชื่อ
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :159 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :debtbusiness1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
หน้าที่ในกลุ่ม :