ชื่อ - นามสกุล :นายธชัย พิพัฒนรัตนะ
ตำแหน่ง :ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :ประจำศูนย์คลองไทร
ที่อยู่ :39 ม.1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :