ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกสรี โชว์เสียง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :99 ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :conom2@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :