[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร


เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
237 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
489 คน
สถิติเดือนนี้
6720 คน
สถิติปีนี้
118808 คน
สถิติทั้งหมด
473633 คน
IP ของท่านคือ 44.210.21.70
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล ชุมภูชนะ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายอธิชัย ผานัด
หัวหน้าแผนกผลิต
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสายสินธุ์ เฉลิมวัฒน์
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาววันทนา รัตนะ
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายทิพดนัย มณีอินทร์
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวธิดารัตน์ ปัญญายิ่ง
หัวหน้าแผนกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางปวีณา เฟื่องจิตต์
หัวหน้าแผนกการตลาด
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยภรณ์ มีแก้ว
หัวหน้างานธุรการโรงงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาววนิดา ภูมิฐาน
หัวหน้างานจัดซื้อ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวไอลดา ทองศรีนวล
หัวหน้างานบัญชีโรงงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายพรชัย นามวิชา
หัวหน้างานพาสเจอร์ไรส์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวศรินธร แสงแดง
หัวหน้างานบรรจุนมพาส
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวพิศมัย ศรทอง
หัวหน้างานบรรจุหีบห่อพาส
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายหล่ำ ศรีอินทร์
หัวหน้างานเทอร์ไมซ์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
นางสาวธรรญารัตน์ เพ็ชรพิมาย
หัวหน้างานคลังพาสเจอร์ไรส์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางรัตนา จำมั่น
หัวหน้างานบรรจุหีบห่อยูเอชที
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
นางสาวขจรจิตร ทองชุม
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
56 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ