[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร


เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
166 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
489 คน
สถิติเดือนนี้
6649 คน
สถิติปีนี้
118737 คน
สถิติทั้งหมด
473562 คน
IP ของท่านคือ 44.210.21.70
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������ (���������������������������-������������������������)
Click ดูประวัติ
นายมนตรี แก้วจำรัส
รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายวิสิทธิพร ทองดีนอก
หัวหน้างานศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
ประจำศูนย์วิจัยฯ
Click ดูประวัติ
นายกัมปชาญ พวงแก้ว
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์-ผสมเทียม
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นายอรรถพล หลวงหา
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์-ผสมเทียม
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นายกัณฑ์อเนก ไวยสุณี
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์-ผสมเทียม
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นายสันติสุข พวงแก้ว
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์-ผสมเทียม
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ พิมมะมุก
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์-ผสมเทียม
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นางศิริรัตน์ น้อยโสภา
เจ้าหน้าที่ขายยาสัตว์
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัมภา เครือพิมาย
เจ้าหน้าที่ขายยาสัตว์
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นางสาวกชพร สวนบุญ
เจ้าหน้าที่บัญชีสัตวแพทย์ฯ
ประจำศูนย์มิตรภาพ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
56 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ