[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร


เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 12 IP
ขณะนี้
12 คน
สถิติวันนี้
222 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
489 คน
สถิติเดือนนี้
6705 คน
สถิติปีนี้
118793 คน
สถิติทั้งหมด
473618 คน
IP ของท่านคือ 44.210.21.70
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������-������������������
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณา อินชู
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจำหน่าย-บริการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์ใจ พวงแก้ว
หัวหน้าแผนกขาย
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายทนงศักดิ์ แพ่งสวัสดิ์
หัวหน้างานคลังวัตถุดิบและขนส่ง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวปริยากร สุขมี
เจ้าหน้าที่ขายวัตถุดิบ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสมคิด ศรัทธาผล
เจ้าหน้าที่น้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นายอำนาจ อายุพูล
เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันเชื้อเพลิง อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์สำเร็จรูป
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นางสาวพานทิพย์ กงชัย
เจ้าหน้ที่ขายอุปโภค-บริโภค
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นางสาวยศวดี เกลี้ยงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ขายอุปโภค-บริโภค
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นางสาวทักษิณาภรณ์ ใยน้อย
เจ้าหน้าที่ขายอุปโภค-บริโภค
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นางสาวกุลธิดา ตารินทร์
เจ้าหน้าที่ขายอุปโภค-บริโภค
ประจำศูนย์มิตรภาพ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
56 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ