[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
200 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
491 คน
สถิติเดือนนี้
6796 คน
สถิติปีนี้
91418 คน
สถิติทั้งหมด
297506 คน
IP ของท่านคือ 3.238.95.208
(Show/hide IP)

  

ชื่อ : นายสุเทพ นมขุนทด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชุมพร พลรักษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการเงิน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านอาหารสัตว์
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพุฒิพงศ์ บุตรสะอาด
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการตลาด
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.สพ.วัชรินทร์ เอกประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมเกียรติ พึ่งหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปรีชา กอนจอหอ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนาภรณ์ เคนนิคม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ-ทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : konommuaklek2515@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกรวิการ์ วิเศษหอม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการกลาง
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : kornwika22th@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : saowalak.muaklekcoop@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิลวัลย์ จำนงค์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวยวน สุดแสง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนุภา ป้อมเนียม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิชัย คัมภีรพงษ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายแอ๊ต ขึ้นกลาง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรังสรรค์ สีเมฆ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมชาติ อักษรวุฒิ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเพรชณรงค์ กองวัง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปณิตา เชิงไกรยัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน-บัญชี
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : conom2@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมะยุรี ราชบัณฑิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน (สาขาคลองไทร)
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : Conom1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล