[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
56 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
163 คน
สถิติเดือนนี้
5644 คน
สถิติปีนี้
11695 คน
สถิติทั้งหมด
135245 คน
IP ของท่านคือ 3.229.118.253
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายการเงิน-บัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวปณิตา เชิงไกรยัง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน-การบัญชี
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางมะยุรี ราชบัณฑิต
หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางบุษกร ผ่องใส
เจ้าหน้าที่การเงิน ศูนย์บารมีปกเกล้า
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวแดงต้อย รัตนคำพจน์
เจ้าหน้าที่การเงิน ศูนย์คลองไทร
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวรังสิตา โสรถาวร
เจ้าหน้าที่บัญชี ศูนย์บารมีปกเกล้า
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรทิพย์ เพลิดศิริ
เจ้าหน้าที่บัญชี ศูนย์บารมีปกเกล้า
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวปนัดดา เพ็ชรภา
เจ้าหน้าที่บัญชี ศูนย์บารมีปกเกล้า
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพรรษา ศรทอง
เจ้าหน้าที่บัญชี ศูนย์คลองไทร
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาววนิดา พันจันทึก
เจ้าหน้าที่บัญชี ศูนย์คลองไทร
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
34 : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
36 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี