[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
52 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
163 คน
สถิติเดือนนี้
5640 คน
สถิติปีนี้
11691 คน
สถิติทั้งหมด
135241 คน
IP ของท่านคือ 3.229.118.253
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวมาริษา ผาแสง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่ม
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยภรณ์ มีแก้ว
หัวหน้าธุรการโรงงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาววนิดา ภูมิฐาน
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางปวีณา เฟื่องจิตต์
หัวหน้าแผนกการตลาด
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายอธิชัย ผานัด
หัวหน้าแผนกผลิต
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร วงศ์นิคม
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล ชุมภูชนะ
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายทิพดนัย มณีอินทร์
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
34 : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
36 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี