[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสนั่น น้ำนิล
กรรมการ รักษาการประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
449 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
899 คน
สถิติเดือนนี้
4457 คน
สถิติปีนี้
134531 คน
สถิติทั้งหมด
340619 คน
IP ของท่านคือ 18.212.120.195
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
Click ดูประวัติ
นายมงคล สามนคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานอาหารสัตว์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางวิดา วงษ์แปลง
หัวหน้างานจัดซื้อวัตถุดิบและธุรการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลกนก ใจมุ่ง
หัวหน้างานขาย
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวศรีสุดา สุดตา
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางจำเนียร กงจัตุรัส
หัวหน้างานจัดส่ง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
นายขันทอง จันทร์จิต
หัวหน้างานผลิตอาหารเม็ด
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสำราญ เสนพลกรัง
หัวหน้างานผลิตอาหารผง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
นายหน่อย ปัญญาทิพย์
หัวหน้างานหน่วยคลังสินค้า (อาหารเม็ด)
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
นายเอกพงษ์ พูนณรงคฺ์
หัวหน้างานหน่วยคลังสินค้า (อาหารผง)
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายวีระพล บุญกลาง
หัวหน้างานซ่อมบำรุง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
56 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ