[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
146 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
413 คน
สถิติเดือนนี้
2881 คน
สถิติปีนี้
42207 คน
สถิติทั้งหมด
165757 คน
IP ของท่านคือ 34.200.222.93
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
Click ดูประวัติ
นายมงคล สามนคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานอาหารสัตว์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางวิดา วงษ์แปลง
หัวหน้างานจัดซื้อวัตถุดิบและธุรการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลกนก ใจมุ่ง
หัวหน้างานขาย
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวศรีสุดา สุดตา
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสำราญ แสนพลกรัง
หัวหน้างานผลิตอาหารผง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายขันทอง จันทร์จิตร
หัวหน้างานผลิตอาหารเม็ด
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายหน่อย ปัญญาทิพย์
หัวหน้างานหน่วยลังสินค้า (อาหารเม็ด)
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวปวีณา เกวใจ
เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวสุคนธ์ เชิดสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวน้ำฝน ปักเคเต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายเลอพงศ์ แฝงดาหาร
เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์ (สหกรณ์เชื่อมโยง)
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
36 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์