[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสนั่น น้ำนิล
กรรมการ รักษาการประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
496 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
899 คน
สถิติเดือนนี้
4504 คน
สถิติปีนี้
134578 คน
สถิติทั้งหมด
340666 คน
IP ของท่านคือ 18.212.120.195
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
Click ดูประวัติ
นายอำนาจ ไอยรารัตน์
รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัทธ์ธีรา นิรมล
หัวหน้าแผนกรวบรวมผลผลิตขายและขนส่ง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภลักษณ์ ตันไพบูลย์
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายประกิจ สุขบงกช
หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสุรัตน์ น้อยโสภา
หัวหน้างานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นายสมบัติ สุริยะเพ็ญ
หัวหน้างานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ประจำศูนย์มิตรภาพ
Click ดูประวัติ
นายนพพร ปล้ำจัตุรัส
หัวหน้างานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นายอดุลย์ ปราณีตพลกรัง
หัวหน้างานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ประจำศูนย์คลองไทร
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวดี โพธิ์ศรีแก้ว
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายบุญศรี บุญน้อย
หัวหน้างานขนส่งน้ำนมดิบ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ คัมภีระพงษ์
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
56 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ