[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
10 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
150 คน
สถิติเดือนนี้
2895 คน
สถิติปีนี้
42221 คน
สถิติทั้งหมด
165771 คน
IP ของท่านคือ 34.200.222.93
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณา อินชู
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจำหน่าย-บริการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์ใจ โทชนบท
หัวหน้าแผนกขาย/ธุรการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายแปลง พลประสิทธิ์
หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบและขนส่ง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายทนงศักดิ์ แพ่งสวัสดิ์
หัวหน้างานคลังวัตถุดิบและขนส่ง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวกุลธิดา จันทร์โชติ
เจ้าหน้าที่ขายอุปโภค-บริโภค ศูนย์มิตรภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวสมศรี ผลทอง
เจ้าหน้าที่ขายอุปโภค-บริโภค ศูนย์คลองไทร
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญารัตน์ ผึ่งผาย
เจ้าหน้าที่ขายอุปโภค-บริโภค ศูนย์คลองไทร
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวทักษิณาภรณ์ ใยน้อย
เจ้าหน้าที่ขายยาสัตว์ ศูนย์มิตรภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวรัมภา เครือพิมาย
เจ้าหน้าที่ขายยาสัตว์ ศูนย์มิตรภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายอำนาจ อายุพูล
เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหารสัตว์ ศูนย์มิตรภาพ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสมคิด ศรัทธาผล
เจ้าหน้าที่น้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์คลองไทร
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
36 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์