[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
104 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
413 คน
สถิติเดือนนี้
2839 คน
สถิติปีนี้
42165 คน
สถิติทั้งหมด
165715 คน
IP ของท่านคือ 54.160.19.155
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวสายชล พรหมจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธิชา เอื้อกลาง
หัวหน้าแผนกบุคคล/บัญชีบุคคล
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวชนาลัย ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่บุคคล
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาววริศรา บางพระครู
เจ้าหน้าที่บุคคล
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวอรทัย ชนะหาญ
เจ้าหน้าที่บุคคล
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
ส.ต.ณรงค์ ศิริวงษ์
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ ชมโคกสูง
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ประจำศูนย์วิจัยฯ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายเฉลิม มั่นเจริญ
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ประจำศูนย์วิจัยฯ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสุพล พะธะนะ
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ประจำคลังหนองไม้แดง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายธชัย พิพัฒนรัตนะ
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ประจำคลังหนองไม้แดง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสายชล คงวุธ
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ประจำศูนย์คลองไทร สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายไกรเทพ พรหมบุตร
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ประจำศูนย์คลองไทร สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสุพรรณ์ มูลสูงเนิน
ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ประจำศูนย์คลองไทร สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
36 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์