[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
259 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
342 คน
สถิติเดือนนี้
9170 คน
สถิติปีนี้
68656 คน
สถิติทั้งหมด
274744 คน
IP ของท่านคือ 3.229.137.68
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายปรีชา กอนจอหอ
ผู้จัดการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางธนาภรณ์ เคนนิคม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ-ทรัพยากรบุคคล
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวกรวิการ์ วิเศษหอม
หัวหน้างานธุรการกลาง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวนิลวัลย์ จำนงค์
ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวยวน สุดแสง
ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวชนุภา ป้อมเนียม
ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายวิชัย คัมภีรพงษ์
ลูกจ้างประจำอาคารสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายแอ๊ต ขึ้นกลาง
ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายรังสรรค์ สีเมฆ
ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสมชาติ อักษรวุฒิ
ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายเพรชณรงค์ กองวัง
ลูกจ้างขับรถประจำสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล