[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสนั่น น้ำนิล
กรรมการ รักษาการประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
452 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
899 คน
สถิติเดือนนี้
4460 คน
สถิติปีนี้
134534 คน
สถิติทั้งหมด
340622 คน
IP ของท่านคือ 18.212.120.195
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายธุรการกลาง
Click ดูประวัติ
นายปรีชา กอนจอหอ
ผู้จัดการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางธนาภรณ์ เคนนิคม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการกลาง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวกรวิการ์ วิเศษหอม
หัวหน้างานธุรการกลาง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการกลาง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวนิลวัลย์ จำนงค์
ลูกจ้างอาคารสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นางสาวยวน สุดแสง
ลูกจ้างอาคารสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายวิชัย คัมภีรพงษ์
ลูกจ้างงานอาคารสถานที่
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายรังสรรค์ สีเมฆ
ลูกจ้างขับรถสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายบุญนำ พุทลา
ลูกจ้างขับรถสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสมชาติ อักษรวุฒิ
ลูกจ้างขับรถสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายเพรชณรงค์ กองวัง
ลูกจ้างขับรถสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายเมธา แจ้งเสนาะ
ลูกจ้างขับรถสำนักงาน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
56 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ