[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
8 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
150 คน
สถิติเดือนนี้
2893 คน
สถิติปีนี้
42219 คน
สถิติทั้งหมด
165769 คน
IP ของท่านคือ 34.200.222.93
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
คณะกรรมการดำเนินงาน
Click ดูประวัติ
นายสุเทพ นมขุนทด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายดนัย เมฆดี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายพุทธิพงศ์ เจนจิตรศิลป์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายณัฐพล นิยมพงษ์
เหรัญญิก
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสมภาร ดุลย์ชาติ
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายเฉลิม พิมพา
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายบัญชา ราชบัณฑิต
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ เขมา
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายบุญจันทร์ เกษสนาม
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสมร ทาคำสุุข
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายสายัณห์ เลิศวรรณลักษณ์
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายเสาร์ ศรทอง
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายวินัย อยู่จำเนียร
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายนครินทร์ สีวงกต
กรรมการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
Click ดูประวัติ
นายปรีชา กอนอหอ
เลขานุการ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
36 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์